14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Ansøgerens kursus- og uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal være udstedt af en kompetent myndighed udpeget i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande i overensstemmelse med landets love eller administrative bestemmelser.

•••

Stk. 2 Kursus- eller uddannelsesbeviser, jf. § 16, skal attestere, at ansøgeren er forberedt til at udøve erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv.

•••

Stk. 3 Kursus- og uddannelsesbeviser, som er udstedt i et tredjeland, sidestilles med uddannelsesbeviser, som nævnt i stk. 1, hvis ansøgeren har erhvervserfaring af 3 års varighed med udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, som har anerkendt det pågældende bevis som forudsætning for udøvelse af et af de nævnte erhverv.

•••
profile photo
Profilside