14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Sikkerhedsstyrelsen meddeler godkendelse til udførelse af arbejder som nævnt i § 25, nr. 1, 2 eller 3, i form af et overensstemmelsesbevis som dokumentation for de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. stk. 2 eller 3, og jf. de personlige certifikatordninger i gasreglementets afsnit A og B-4.

•••

Stk. 2 Godkendelse, jf. stk. 1, meddeles til en anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation som anført i § 4, stk. 2, herunder for den pågældendes erhvervsmæssige kvalifikationer for udførelse af arbejder, jf. § 25, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer kan bekræftes af Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af gennemført kontrol eller egnethedsprøve, jf. § 6.

•••

Stk. 3 Godkendelse, jf. stk. 1, meddeles til en ansøger, der ønsker at etablere sig i Danmark, og for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation som angivet i § 12, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 2, som herunder dokumenterer, at

  • 1) vedkommende har udøvet virksomhed som anført i § 15, stk. 1, nr. 1-5, og stk. 2, med udførelse af de pågældende arbejder, jf. § 25, i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, eller

  • 2) vedkommende har de faglige kvalifikationer, som angivet i § 16, nr. 1-3 og § 20, stk. 1-3, for udførelse af de pågældende arbejder, jf. § 25, med mindre Sikkerhedsstyrelsen kræver, at ansøgeren som betingelse for godkendelse enten gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, jf. § 17.

•••
profile photo
Profilside