14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv i Danmark som fagligt ansvarlig i en af de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, skal, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, indgive skriftlig anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Med anmeldelse efter stk. 1 skal følgende dokumentation vedlægges:

  • 1) Oplysning om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

  • 2) Dokumentation for anmelderens statsborgerskab i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande.

  • 3) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, for dér at udøve virksomhed som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv, og at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

  • 4) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

  • 5) Hvis erhvervet som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller uddannelsen til det pågældende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, og anmelderen ikke opfylder et af kravene i § 15, stk. 1, bevis for, at anmelderen har udøvet virksomhed som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet eller tilsvarende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen efter stk. 1, jf. artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

•••

Stk. 3 Tjenesteydere, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan via kvikskranken fremsende anmeldelse og dokumentation elektronisk.

•••
profile photo
Profilside