14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En anmelder, for hvem der foreligger fuldstændig dokumentation efter § 4, stk. 2, registreres af Sikkerhedsstyrelsen som godkendt fagligt ansvarlig med angivelse af personens fagområde med henblik på tilknytning til en udenlandsk virksomhed, der søger om eller har opnået virksomhedsautorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, jf. dog § 6, stk. 1-2, og § 7, stk. 2.

•••

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen underretter anmelderen om registrering, jf. stk. 1, og bekræfter, at anmelderen midlertidigt og lejlighedsvist kan udøve erhverv i Danmark som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed eller i en virksomhed med virksomhedsgodkendelse på gasområdet som nævnt i stk. 1 i indtil 1 år fra indgivelse af anmeldelsen, jf. § 4, jf. dog § 6, stk. 1-2, og § 7, stk. 2.

•••

Stk. 3 Hvis titlen som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet og kloakområdet eller tilsvarende erhverv er lovreguleret i det land, som nævnt i § 1, stk. 1, hvor anmelderen er etableret, skal midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhvervet i Danmark foregå under den titel, der anvendes i etableringslandet, jf. dog § 7, stk. 2.

•••

Stk. 4 Hvis titlen som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet og kloakområdet eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret i etableringslandet, skal det i forbindelse med udøvelse af erhvervet som fagligt ansvarlig i Danmark anføres, hvilket uddannelsesbevis anmelderen har, jf. dog § 7, stk. 2.

•••

Stk. 5 Titlen, jf. stk. 3, eller angivelsen af uddannelsesbeviset, jf. stk. 4, skal anføres på etableringslandets officielle sprog eller et af etableringslandets officielle sprog, jf. dog § 7, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside