14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1392 af 30. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagernes sundhed eller sikkerhed kan Sikkerhedsstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvist udøver erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet eller kloakområdet i Danmark.

•••

Stk. 2 Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet mv., skal den pågældende, der midlertidigt eller lejlighedsvist agter at udøve erhverv som fagligt ansvarlig i Danmark, over for Sikkerhedsstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen skal forud for beslutning om egnethedsprøve kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem den relevante erhvervserfaring eller livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence. Kontrollen udføres ikke, hvis anmelderen opfylder kravene som angivet i § 15.

•••

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge anmelderen en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen.

•••

Stk. 5 Anmelderen kan pålægges et gebyr, jf. § 12 i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve, jf. stk. 2, eller for deltagelse i supplerende uddannelse.

•••
profile photo
Profilside