14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Et bestyrelsesmedlem for en skytteforening under DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan tillade, at medlemmer af foreningen til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og øvelsesskydninger transporterer:

  • 1) våben og ammunition tilhørende skytteforeningen,

  • 2) våben og ammunition tilhørende skytteforeningens medlemmer,

  • 3) våben og ammunition tilhørende andre skytteforeninger under samme hovedorganisation, og

  • 4) våben og ammunition tilhørende medlemmer af andre skytteforeninger under samme hovedorganisation.

•••

Stk. 2 En tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis bestyrelsesmedlemmet og medlemmet af foreningen er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller har våbenpåtegning. Tilladelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

•••

Stk. 3 En tilladelse efter stk. 1 bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

•••

Stk. 4 En skytteforening må kun give tilladelse efter stk. 1, hvis den holder politiet underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

•••
profile photo
Profilside