14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Våben og ammunition mv. i dødsboer og konkursboer
Våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, kan uden særskilt tilladelse besiddes af arvingerne, den som varetager boet på arvingernes vegne eller kurator i indtil 4 uger efter dødsfaldet eller konkursdekretets afsigelse.

•••

Stk. 2 Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politiet indgives ansøgning om tilladelse, jf. § 5, eller ske afhændelse.

•••

Stk. 3 Politiet kan bestemme, at våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

•••

Stk. 4 Politiet kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside