14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 917 af 25. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Limiterede kundeordrer
Kan en limiteret kundeordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, skal virksomheden fremme den hurtigst mulige gennemførelse af ordren ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere. Dette gælder ikke, hvor kunden udtrykkeligt bestemmer andet.

•••

Stk. 2 Virksomheden opfylder sin forpligtelse efter stk. 1, når virksomheden formidler den limiterede kundeordre til et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet her i landet eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan undtage fra forpligtelsen i stk. 1 for limiterede kundeordrer, der er meget store i forhold til den normale markedsstørrelse, jf. artikel 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.

•••
profile photo
Profilside