14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 566 af 28. maj 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

I medfør af § 22, stk. 2 og 6, i lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet m.v.

§1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet omfatter den sekretariatsbetjening, den sagsbehandling og det tilsyn, som fastsættes i Stormrådets forretningsorden og i de aftaler, som Stormrådet indgår, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 Det nærmere omfang af sekretariatsfunktionens ansvarsområder og opgaver fastlægges i en aftale mellem Stormrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 3 Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne fastlægges i aftale mellem Stormrådet og Forsikring & Pension på vegne af forsikringsselskaberne.

Stk. 4 Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og Miljø- og Fødevareministeriet fastlægges i aftale mellem Stormrådet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Kapitel 2

Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet

§2 Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen.

Stk. 2 De nærmere vilkår for betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen fastsættes i en aftale mellem Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af de forventede gennemsnitlige årlige udgifter til sekretariatets drift, herunder vedligeholdelse og nyudvikling samt drift af Stormbasen.

Stk. 3 Ved større, pludselige ændringer i sekretariatets arbejdsbyrde optages der forhandlinger med Erhvervsministeriet om betalingen herfor.

Kapitel 3

Betaling for ekstern bistand

§3 Stormrådets betaling for bistand fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende disses opgaver i relation til stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne fastsættes i separate aftaler mellem disse og Stormrådet.

Stk. 2 Betaling for ekstern bistand udover den, der følger af stk. 1, aftales for den enkelte ydelse på baggrund af opgavens karakter og omfang. Betalingerne afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen afhængig af bistandens fordeling mellem de områder, som dækkes af puljerne.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 945 af 19. september 2012 om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljøministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand ophæves.

profile photo
Profilside