14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1138 af 24. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Et pengeinstitut opgør skatten af beskatningsgrundlaget opgjort efter § 8 under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse (sambeskattede ordninger). Skatten fordeles forholdsmæssigt på de forskellige ordninger.

•••

Stk. 2 Tidligere års uudnyttede negative skatter kan fradrages i en ordnings positive skat efter stk. 1. En ordnings egne uudnyttede negative skatter fradrages før fradrag af uudnyttede negative skatter fra de andre sambeskattede ordninger, jf. dog 3. pkt. Har en eller flere af de sambeskattede ordninger uudnyttede negative skatter, der er ældre end ordningens egne uudnyttede negative skatter, fradrages disse uudnyttede negative skatter først. Hvis flere af de sambeskattede ordninger har uudnyttede negative skatter fra samme indkomstår, fradrages de pågældende ordningers uudnyttede negative skatter forholdsmæssigt i en ordnings positive skat. Har flere af de sambeskattede ordninger positive skatter, fordeles fradraget for de uudnyttede negative skatter forholdsmæssigt på de sambeskattede ordningers positive skatter.

•••

Stk. 3 Pengeinstituttet beregner fradrag efter lovens § 20 for skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

•••

Stk. 4 Tilbagesøgning af for meget betalt skat til fremmed stat, Færøerne eller Grønland foretages af pengeinstituttet på vegne af den skattepligtige. Det tilbagesøgte beløb indbetales på den pensionsopsparingskonto, som tilbagesøgningen vedrører.

•••
profile photo
Profilside