14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1138 af 24. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Pantsikrede lån, som ikke er omfattet af § 15, og som forrentes med en fast procentdel af den til enhver tid gældende restgæld, og hvor restgælden nedbringes over en på forhånd fastsat årrække med lige store eller stigende afdrag, kursansættes til handelsværdien. Som vejledning kan anvendes et af SKAT offentliggjort tabelmateriale, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige forhold.

•••

Stk. 2 Udlandslån med statslig kurssikring (K- lån) med en fastsat lav rente i en periode, hvorefter restgælden refinansieres ved optagelsen af et obligationslån, kursansættes i den første periode efter reglerne i stk. 1. Ved afståelse af ejendommen efter den fastsatte periode anvendes reglerne i § 15.

•••

Stk. 3 Andre lån, der skal omregnes til kursværdien, ansættes ligeledes efter reglerne i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside