14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1138 af 24. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Et pengeinstitut skal for værdipapirer i en beholdning (pulje), hvor afkastet danner grundlag for rentetilskrivningen på pensionsopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13 og rateopsparingskonti efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A, 15 A og 15 B, jf. § 11 A, føre et særskilt regnskab. Det skal heraf fremgå, hvilke værdipapirer der befinder sig i puljen ved udgangen af regnskabsåret, herunder værdipapirernes nominelle værdi og kursværdien på det nævnte tidspunkt.

•••

Stk. 2 Regnskabsgrundlaget skal omfatte de nødvendige posteringer gennem regnskabsåret for at følge, hvorledes de i regnskabet anførte oplysninger fremkommer. Obligationer skal benævnes ved fondskode. Øvrige værdipapirer skal benævnes på anden entydig måde.

•••

Stk. 3 Puljens regnskabsår er kalenderåret. For nyoprettede puljer omfatter regnskabsperioden tiden fra oprettelsen til og med førstkommende 31. december.

•••

Stk. 4 SKAT kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i stk. 3 om regnskabsperiode fraviges.

•••
profile photo
Profilside