14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesindsatsloven  - ophævet den 1. januar 2020 § 124

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 124

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesindsatsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. November 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§124 Staten afholder en kommunes udgifter efter stk. 2 til udlændinge, der har fået opholdstilladelse, jf. stk. 3, hvis

  • 1) personen inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af en betydelig og varig nedsat funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, eller

  • 2) tilladelsen er meddelt en mindreårig asylansøger, dog højst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

•••

Stk. 2 Udgifter efter stk. 1 omfatter

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter

•••
profile photo
Profilside