14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biblioteksloven § 16

Lov om biblioteksvirksomhed paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biblioteksloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. January 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Øvrige statslige og andre tværgående opgaver på biblioteksområdet
Kommunerne etablerer og vedligeholder i fællesskab en database indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på folkebiblioteker og statslige biblioteker og evnetuelt supplerende biblioteksdata.

•••

Stk. 2 Kommunerne i fællesskab stiller i videst muligt omfang den nationale fælles bibliotekskatalog til rådighed for enhver ved elektronisk adgang.

•••

Stk. 3 Kommunerne i fællesskab stiller i videst muligt omfang den nationale fælles bibliotekskatalog til rådighed for videre brug.

•••

Stk. 4 Kommunerne i fællesskab kan eje og drive et aktieselskab eller anden selskabsform med begrænset hæftelse med henblik på varetagelsen af opgaverne beskrevet i stk. 1-3, eller kommunerne i fællesskab kan beslutte, at KL løser opgaverne beskrevet i stk. 1-3, herunder at KL kan eje og drive et aktieselskab eller anden selskabsform med begrænset hæftelse med henblik herpå.

•••

Stk. 5 Kommunerne i fællesskab kan henlægge andre relevante fælleskommunale biblioteksopgaver og beslægtede opgaver til et selskab, som drives i medfør af stk. 4.

•••

Stk. 6 Statslige biblioteker, der deltager i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde, jf. § 8 og § 13, stk. 2, leverer data om deres materialebestand til den fælles nationale bibliotekskatalog og har adgang til katalogen.

•••

Stk. 7 Kulturministeren fastsætter regler for udarbejdelse af nationalbibliografien.

•••
profile photo
Profilside