14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biblioteksloven § 20

Lov om biblioteksvirksomhed paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biblioteksloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. January 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Kommunen kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til folkebibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Kommunen kan desuden sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver. Kommunen kan forarbejde og videreudvikle denne viden med henblik på salg. Salget skal tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke påvirker varetagelsen af de almindelige biblioteksopgaver i et urimeligt omfang.

•••

Stk. 2 Ydelser, der er nævnt i stk. 1, skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af og opkrævningsformen for vederlaget for de ydelser, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Såfremt ydelserne, der er nævnt i stk. 1, udbydes i konkurrence med private, skal priserne på ydelserne fastsættes på markedsmæssige vilkår, således at de ikke medfører urimelig konkurrence.

•••

Stk. 5 Kommunens salg af ydelser, der udbydes i konkurrence, må ikke over en treårig periode give samlet underskud.

•••

Stk. 6 Kulturministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler om prisfastsættelse efter stk. 4 og regnskabsaflæggelse i forbindelse med kommunernes salg af ydelser, der er nævnt i stk. 1, jf. stk. 4 og 5.

•••
profile photo
Profilside