Bilag 1

Tilbage til: Indberetningsbekendtgørelsen


Bilag 1

Del 1 - I forbindelse med indsendelse af oplysninger til Energistyrelsens database over radiodækningsplaner skal oplysninger angives på følgende form:
Tilladelsesinde
haver
Unik Station
navn
Forventet
idriftsættelses-
dato
Idriftsættelsesdato
Ejerskab
Position-
vejnavn
Postnr
By
Navn på den tilladelses-
indehaver, der afgiver indberetningen.
Tilladelses-indehaverens unikke betegnelse for den pågældende antenneposition.
Dato på formen DD-MM-YY for, hvornår stationen forventes sat i drift.
Udfyldes kun i forbindelse med fremtidige positioner og indberetninger om egne reservationer.
Dato på formen DD-MM-YY for, hvornår en given station er idriftsat.
Udfyldes kun i forbindelse med eksisterende positioner.
Såfremt der ikke er indberettet en idriftsættelsesdato, angives positionen af Energistyrelsen som en fremtidig position.
Angivelse af ejer med henblik på reservationer.
Adresse eller en nærmere beskrivelse af antennens placering.
Postnummer svarende til adressen.
Bynavnet svarende til postnummeret.


Del 2 - I forbindelse med indsendelse af oplysninger til Energistyrelsens database over radiodækningsplaner skal oplysninger angives på følgende form:
Tjeneste art
Frekvensbånd
Antennehøjde
Sendeeffekt (EIRP)
Radius i meter
UTM E
UTM N
Angivelse af radiotjenestens type.
Angives ved en af følgende:
GSM
GSM-R
UMTS
Landmobile radiotjenester
Radiokæde
FWA
TK
LTE
DAB
DVB-T
FM
TV
5G-NR
Teknologineutrale tilladelser
Andre
700
800
900
1500
1800
2100
2300
2600
3500
26000
Antennens højde i meter over terræn.
Kun obligatorisk for frekvensbånd 800.
Basisstationens sendeeffekt (EIRP) i dBm inden for den frekvensblok, der fremgår af tilladelsen.
Kun obligatorisk for frekvensbånd 800. (Bortfalder 1. juli 2020 jf. bekendtgørelsens § 7 stk. 3).
Søgeområde angives ved en radius i meter.
Alene relevant i forhold til fremtidige positioner.
Koordinat (UTM32 EUREF89 eller UTM32 WGS84) for den pågældende position.
Koordinat (UTM32 EUREF89 eller UTM32 WGS84) for den pågældende position.