14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biobrændstofloven § 5

Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biobrændstofloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 591 af 07. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Virksomheden sender årligt en rapport til klima-, energi- og forsyningsministeren som dokumentation for, at virksomheden det foregående kalenderår har opfyldt forpligtelsen efter regler udstedt i medfør af § 3, stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Er der indgået aftale mellem virksomheder som nævnt i § 3, stk. 6, skal det fremgå af de rapporter, som de pågældende virksomheder årligt sender til klima-, energi- og forsyningsministeren efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om rapporteringsforpligtelsen, herunder regler om rapportens form, indhold og opgørelsesmetoder, hvorledes oplysningerne skal verificeres, og frist for aflevering af rapporten.

•••
profile photo
Profilside