14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biobrændstofloven § 6

Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biobrændstofloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 591 af 07. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med overholdelse af loven og regler udstedt i medfør heraf.

•••

Stk. 2 En virksomhed skal på anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren afgive eller tilvejebringe enhver oplysning, som er nødvendig for ministerens varetagelse af opgaver efter loven.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om tilsynets udøvelse, herunder krav om, at tilsynet skal udøves i form af akkrediteret certificering, verificering eller inspektion.

•••

Stk. 4 Omkostningerne til akkrediteret certificering, verificering eller inspektion efter regler fastsat i medfør af stk. 3 påhviler virksomheden eller elleverandøren.

•••
profile photo
Profilside