14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Biobrændstofloven § 9

Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af biobrændstofloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 591 af 07. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige en institution under ministeriet eller anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov eller efter MRV-forordningen er henlagt til ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en institution under ministeriet eller anden offentlig myndighed, som ministeren i henhold til stk. 1 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige et selskab, en sagkyndig institution eller en organisation til at udøve nærmere angivne beføjelser vedrørende tilsyn og sekretariatsbistand til ministeren i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf.

•••
profile photo
Profilside