14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Borteblevneloven § 25

Lov om borteblevne paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af borteblevneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 766 af 04. August 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Er der ikke vished for, at en arving har overlevet arveladeren, udlægges der ingen arv til ham. Arvingen har dog ret til i 10 år fra dødsfaldet – i boer behandlet ved bobestyrer alene 5 år fra dødsfaldet – at kræve arven fra dem, som har fået den udlagt. Såfremt arvingen er død i dette tidsrum, får den, som herefter er berettiget til arven, samme ret, som arvingen ville have haft.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i § 104 i lov om skifte af dødsboer finder herved anvendelse.

•••

Stk. 3 Er der opnået dødsformodningsdom eller afsagt dødsfaldskendelse over arvingen, anvendes fristen i § 17, hvis den udløber før fristen i stk. 1.

•••

Stk. 4 Er der nogen sandsynlighed for, at en arving har overlevet arveladeren, kan skifteretten uanset regelen i stk. 1, når særlige forhold taler derfor, bestemme, at den arv, som eventuelt kan tilfalde denne arving, foreløbig bestyres i en forvaltningsafdeling, jf. værgemålslovens § 35, stk. 1, som tilhørende boet, medens dette i øvrigt sluttes. Når de fornødne undersøgelser er foretaget, dog senest 1 år efter arvens indsættelse i en forvaltningsafdeling, optager skifteretten spørgsmålet om udlodning af arven til endelig behandling.

•••
profile photo
Profilside