14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brændstofforbrugsafgiftsloven § 4

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brændstofforbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1147 af 31. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Afgiftsperioden og tilbagebetaling
Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.

•••

Stk. 2 Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

•••

Stk. 3 Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes til Køretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

•••

Stk. 4 Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.

•••
profile photo
Profilside