14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 159 af 05. February 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Følgende bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kan iværksættes efter skriftlig underretning, jf. dog § 2:

  • 1) Bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad, som sker inden for de eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt.

  • 2) Bygningsarbejder som udføres i overensstemmelse med en manual for bygningen. Manualen skal være godkendt af Kulturstyrelsen og skal beskrive, hvorledes bygningsændringer må udføres.

  • 3) Indvendig opsætning af greb til brug for personer med nedsat funktionsevne.

  • 4) Fremføring af rør under terræn til kælder.

  • 5) Opsætning af skilte i overensstemmelse med regler fastsat i en lokalplan, en byplanvedtægt eller tilsvarende.

•••
profile photo
Profilside