14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 159 af 05. February 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Med bøde straffes den, der iværksætter bygningsarbejder omfattet af § 1 uden skriftlig underretning.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside