14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsbekendtgørelsen Kapitel 2

Bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 159 af 05. February 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bygningsfredningsbekendtgørelsen

Kapitel 2

Underretning

§3 Bygningsarbejder, omfattet af § 1, kan iværksættes, når der er sket underretning af Kulturstyrelsen efter §§ 4-5.

§4 Underretning sker ved anvendelse af et skema, der findes på Kulturstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Kulturstyrelsen. Skemaet indsendes til Kulturstyrelsen af ejeren af den fredede bygning eller af den, ejeren har bemyndiget hertil.

§5 Underretningen skal være ledsaget af materiale, der belyser eksisterende og fremtidige forhold, f.eks. i form af fotos, tegninger og beskrivelser.

§6 Såfremt bygningsarbejder, for hvilke der er givet underretning til Kulturstyrelsen, ikke er iværksat inden for 5 år efter underretningen, skal der indsendes en ny underretning efter kapitel 2, inden bygningsarbejderne iværksættes.

profile photo
Profilside