14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CMR-loven § 10

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cmr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Fragtførerens undersøgelsespligt
Ved overtagelsen af godset skal fragtføreren undersøge, om fragtbrevets oplysninger om antallet af kolli og deres mærker og numre er rigtige. Kan dette ikke gøres med rimelige midler, skal han tage forbehold og anføre grunden hertil i fragtbrevet.

•••

Stk. 2 Fragtføreren skal endvidere undersøge godsets og dets indpaknings synlige tilstand og begrunde de forbehold, som han måtte tage herom i fragtbrevet.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte forbehold er ikke bindende for afsenderen, medmindre han udtrykkeligt har godkendt dem i fragtbrevet.

•••

Stk. 4 Afsenderen kan mod at betale omkostningerne derved fordre, at fragtføreren forvisser sig om godsets bruttovægt eller dets på anden måde udtrykte mængde og om kollienes indhold. Resultatet af undersøgelsen indføres i fragtbrevet.

•••
profile photo
Profilside