14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CMR-loven § 33

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cmr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Særlig interesse i aflevering
Afsenderen kan mod at betale den tillægsgodtgørelse, som måtte være aftalt, i fragtbrevet fastsætte et beløb, som angiver, hvad en særlig interesse i rigtig aflevering udgør i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse eller overskridelse af den aftalte afleveringsfrist. Er der angivet en sådan særlig interesse, kan der ud over, hvad der følger af §§ 29-32, kræves erstatning for yderligere skade, som godtgøres at være sket, indtil det fastsatte beløb.

•••
profile photo
Profilside