14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CMR-loven § 46

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cmr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 En fragtfører, som har udredet erstatning, kan kræve erstatningen med renter og omkostninger betalt af de andre fragtførere, der har deltaget i befordringen, efter følgende regler:

  • a) den fragtfører, der har forvoldt skaden, er ene ansvarlig for erstatningen,

  • b) har flere fragtførere forvoldt skaden, skal hver af dem betale erstatning i forhold til sin del af ansvaret eller, hvor det ikke er muligt at fordele ansvaret, i forhold til sin andel i fragten,

  • c) kan det ikke fastslås, hvem af fragtførerne ansvaret påhviler, fordeles erstatningen på dem alle i forhold til deres andele i fragten.

•••

Stk. 2 Er en af fragtførerne ude af stand til at betale, fordeles det manglende beløb på de øvrige i forhold til deres andele i fragten.

•••

Stk. 3 Fragtførerne kan ved aftale fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside