14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dagtilbudsloven § 19

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dagtilbudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 454 af 19. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Dagtilbud i daginstitutioner
Dagtilbud kan etableres som daginstitutioner.

•••

Stk. 2 Daginstitutioner kan drives af en eller flere kommuner som kommunal daginstitution.

•••

Stk. 3 Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som selvejende daginstitution. Reglerne i denne lov om selvejende daginstitutioner finder anvendelse for daginstitutioner som nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 4 Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som udliciterede daginstitutioner. Reglerne i denne lov om udliciterede daginstitutioner finder anvendelse for daginstitutioner som nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 5 Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. Reglerne i denne lov om privatinstitutioner finder anvendelse for daginstitutioner som nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 6 Daginstitutioner, som drives efter stk. 2-5, kan bestå af flere enheder.

•••
profile photo
Profilside