14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dagtilbudsloven § 21

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dagtilbudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 454 af 19. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Dagtilbud i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø
Dagtilbud kan etableres som dagpleje i dagplejerens eller børnenes private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. Dagpleje, der anvendes til midlertidig pasning af børn, kan dog etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. I dette tilfælde er det et krav, at pasningen sker som følge af midlertidigt fravær af kortere varighed hos børnenes egen dagplejer.

•••

Stk. 2 Dagpleje efter stk. 1 kan drives af kommunen som kommunal dagpleje.

•••

Stk. 3 Dagpleje efter stk. 1 kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af en privat leverandør som privat dagpleje.

•••
profile photo
Profilside