14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Danpilotloven § 8

Lov om Danpilot paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af danpilotloven og bygger på lov nr. 600 af 12. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Årsregnskabslovens regler for aktieselskaber om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for virksomheden med de ændringer, der følger af denne lov.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal udarbejde og aflægge særskilt regnskab for henholdsvis gennemsejlingslodsninger, regionallodsninger og andre maritime tjenesteydelser.

•••

Stk. 3 Virksomhedens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges af erhvervs- og vækstministeren på et virksomhedsmøde for 1 år ad gangen og kan genvælges.

•••

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

•••
profile photo
Profilside