14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Deltidsloven § 4

Deltidslov paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af deltidsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1142 af 14. September 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Fortolkning og brud på Aftalen afgøres efter de derom gældende fagretlige regler, medmindre lønmodtageren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst.

•••

Stk. 2 En lønmodtager, hvis sag i medfør af stk. 1 ikke afgøres efter fagretlige regler, og hvis rettigheder efter loven er krænket, kan tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 3 En lønmodtager, hvis sag i medfør af stk. 1 ikke afgøres efter fagretlige regler, og hvis løn i strid med loven er lavere end en sammenlignelig fuldtidsansats, har krav på forskellen.

•••

Stk. 4 Afskediges en lønmodtager, hvis sag i medfør af stk. 1 ikke afgøres efter fagretlige regler, fordi denne har fremsat krav i henhold til denne lov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

•••

Stk. 5 For lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan sager om krænkelse af rettighederne efter §§ 1-3 sammenholdt med stk. 2-4, som ikke kan behandles ad fagretlig vej, afgøres af de civile domstole.

•••
profile photo
Profilside