14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Detailsalgsloven § 2

Lov om detailsalg fra butikker m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af detailsalgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Generelle lukketider
Der må ikke ske detailsalg fra de butikker, der er nævnt i § 1, stk. 1, på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg fra automater.

•••
profile photo
Profilside