14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Detailsalgsloven § 4

Lov om detailsalg fra butikker m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af detailsalgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Særlige butikker
§ 2, stk. 1, gælder ikke for:

  • 1) Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lign.

  • 2) Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet.

  • 3) Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende.

  • 4) Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende.

  • 5) Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.

  • 6) Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, hvorved forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende. Omsætningen må dog ikke overstige den i henhold til § 5, stk. 1, jf. stk. 8, fastsatte beløbsgrænse.

  • 7) Bagerbutikker.

  • 8) Byggemarkeder.

  • 9) Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer, der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning må dog ikke overstige den fastsatte beløbsgrænse i § 5, stk. 1.

  • 10) Markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, homeparties og lign.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de i stk. 1 nævnte butikker.

•••
profile photo
Profilside