14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Detailsalgsloven § 8

Lov om detailsalg fra butikker m.v. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af detailsalgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 515 af 30. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
Loven træder i kraft den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 § 14, nr. 1 og 3, og § 15, nr. 1, træder i kraft den 1. juli 2010.

•••

Stk. 3 Lov nr. 1260 af 20. december 2000 om butikstid ophæves den 1. juli 2005. Lovens §§ 18 og 19 ophæves dog den 1. juli 2010.

•••
profile photo
Profilside