14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 43

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Den længstlevende ægtefælle omfattes af §§ 34-40.

•••

Stk. 2 Hvis den længstlevende ægtefælle har betalt renteudgifter m.v., der på grund af afdødes forhold var omfattet af ligningslovens § 5, stk. 8, 1. pkt., kan udgifterne fuldt ud fradrages af den længstlevende ægtefælle i det indkomstår, hvori betalingen sker.

•••

Stk. 3 Den længstlevende ægtefælle kan overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser. Den længstlevende ægtefælle skal senest samtidig med indsendelsen af boopgørelsen tilkendegive over for told- og skatteforvaltningen, om afdødes indskud overtages. I tilfælde, hvor der efter reglerne i lov om skifte af dødsboer ikke skal indgives en boopgørelse, skal tilkendegivelsen dog afgives inden for fristerne i § 13, stk. 2. Overtager den længstlevende ægtefælle ikke afdødes indskud, gælder § 9, stk. 1, nr. 3, eller § 22, stk. 1, nr. 3.

•••

Stk. 4 Ved udlodning af fast ejendom gælder kursgevinstlovens § 22, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside