14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om DSB § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dsb og bygger på lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 DSB's formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbane samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag.

•••

Stk. 2 DSB skal sikre, at der drives S-togstrafik i hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med transport-, bygnings- og boligministeren om passagertrafik udført som offentlig service, jf. lov om jernbane.

•••

Stk. 3 DSB kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

•••

Stk. 4 DSB kan udføre jernbanetrafik i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

•••

Stk. 5 DSB kan forestå udvikling af DSB’s ejendomme gennem sit datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S.

•••

Stk. 6 DSB Ejendomsudvikling A/S kan i forbindelse med sin aktivitet, jf. stk. 5, erhverve ejendomme med tilknytning til DSB’s eller selskabets ejendomme.

•••
profile photo
Profilside