14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om DSB § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dsb og bygger på lovbekendtgørelse nr. 574 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Transport-, bygnings- og boligministeren udøver i forhold til DSB de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

•••

Stk. 2 I DSB afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets indhold og kompetence.

•••
profile photo
Profilside