14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyreforsøgsloven § 15

Lov om dyreforsøg paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyreforsøgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1107 af 01. juli 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 For tilladelser til dyreforsøg efter § 1 betales 4.374 kr. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 883 kr.

•••

Stk. 2 Beløbene efter stk. 1 tillægges udpantningsret.

•••

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om tilladelser efter denne lov, herunder om betaling af gebyr.

•••
profile photo
Profilside