14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dyreforsøgsloven § 9

Lov om dyreforsøg paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dyreforsøgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 474 af 15. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Der skal efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri føres journal over forsøgene og afgives indberetning herom til Dyreforsøgstilsynet. Pligten hertil påhviler tilladelsens indehaver, medmindre anden beslutning er truffet efter § 2, stk. 3. Det kan i reglerne bestemmes, at journal skal føres på edb. Dyreforsøgsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Den, der foretager dyreforsøg, skal endvidere efter tilsynets anmodning give nærmere oplysninger om forsøgene.

•••
profile photo
Profilside