14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrekloningsloven § 2b

Uddrag fra forarbejderne til dyrekloningsloven § 2b:

§ 2 a Med forslaget til § 2 a, stk. 1, bemyndiges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at kunne fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold omfattet af lov om kloning og genmodificering eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt.Lov...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.