14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsvurderingsloven § 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1449 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Der udarbejdes prisindeks for hver af følgende grupper af ejendomme:

 • 1) Boligejendomme med en eller to boligenheder.

 • 2) Ejerlejligheder til beboelse.

 • 3) Sommerhuse.

 • 4) Landbrugsejendomme.

 • 5) Erhvervsejendomme.

•••

Stk. 2 Indeks som nævnt i stk. 1, nr. 1, anvendes ved tilbageregning for følgende:

 • 1) Ejendomme til helårsbeboelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Ejendomme til helårsbeboelse på fremmed grund, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, jf. § 4, stk. 1, nr. 1.

 • 3) Boliger beboet af ejere på landbrugsejendomme eller skovejendomme, jf. § 30.

 • 4) Boligdelen af ejendomme, der fordeles efter §§ 35-37.

 • 5) Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i byzone, med en grundstørrelse på mindre end 1.400 m2, og hvor hele grunden er udlagt til helårsbeboelse som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 3 Indeks som nævnt i stk. 1, nr. 2, anvendes ved tilbageregning for følgende:

•••

Stk. 4 Indeks som nævnt i stk. 1, nr. 3, anvendes ved tilbageregning for følgende:

 • 1) Sommerhuse og andre fritidshuse og sommerhusejerlejligheder, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.

 • 2) Sommerhuse og andre fritidshuse på fremmed grund og sommerhusejerlejligheder på fremmed grund, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.

 • 3) Ubebyggede grunde, hvor hele grunden ligger i et sommerhusområde, med en grundstørrelse på mindre end 2.400 m2, og hvor hele grunden alene er udlagt til sommerhus- eller fritidsboligbebyggelse som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3.

•••

Stk. 5 Indeks som nævnt i stk. 1, nr. 4, anvendes ved tilbageregning for landbrugsejendomme og skovejendomme, jf. § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og ved fremskrivning for produktionsjord tilhørende landbrugsejendomme og skovejendomme, jf. § 28.

•••

Stk. 6 Indeks som nævnt i stk. 1, nr. 5, anvendes ved tilbageregning for erhvervsejendomme, grunde, der ligger i et kolonihaveområde, jf. § 2 i lov om kolonihaver, og andre ejendomme, som ikke er ejerboliger, landbrugsejendomme eller skoveejendomme, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

•••

Stk. 7 Ved tilbageregning for grunde, hvorpå der udelukkende er opført ejendomme som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 6, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, anvendes det indeks, der anvendes for ejendommen på grunden, jf. § 4, stk. 1, nr. 5. Er der flere forskellige ejendomskategorier som nævnt under § 4, stk. 1, nr. 5, jf. nr. 1-4, beslutter told- og skatteforvaltningen ud fra en bedømmelse af de faste ejendommes samlede karakter, hvilket indeks der anvendes.

•••
profile photo
Profilside