14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 16

Lov om erstatningsansvar paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. August 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Betaling, forrentning og forældelse
Godtgørelse og erstatning kan kræves betalt 1 måned efter, at skadevolderen har været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af erstatningens størrelse. Er det, forinden endelig opgørelse kan finde sted, givet, at skadevolderen i alt fald skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt efter reglerne i 1. pkt. Et sådant udbetalt beløb samt beløb, der er udbetalt som midlertidig erhvervsevnetabserstatning, kan ikke senere kræves tilbagebetalt eller modregnet i andre erstatningsposter.

•••

Stk. 2 Beløbet forrentes fra det tidspunkt, hvor det kan kræves betalt efter stk. 1, med en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5.

•••

Stk. 3 Krav på godtgørelse og erstatning forældes efter forældelsesloven, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov. Forældelseslovens § 2, stk. 2, finder dog ikke anvendelse på betalingsfristen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside