14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erstatningsansvarsloven § 19

Lov om erstatningsansvar paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erstatningsansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar.

•••

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke, såfremt:

  • 1) den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller

  • 2) skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed.

•••

Stk. 3 Har en arbejdstager forvoldt en skade, der er dækket af en tingsforsikring, en driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, ifalder arbejdstageren ikke erstatningsansvar, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

•••
profile photo
Profilside