14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 32

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Ansøgning om opholdsdokumenter
Ansøgning om registreringsbevis eller opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

•••

Stk. 2 Påklages en afgørelse efter denne bekendtgørelse til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens § 46a, inden 7 dage, efter at den er meddelt den pågældende, tillægges klagen opsættende virkning efter reglerne i udlændingelovens § 33b. Opsættende virkning kan dog nægtes, hvis ganske særlige grunde taler derfor, jf. udlændingelovens § 33b.

•••
profile photo
Profilside