14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Europaparlamentsvalgloven § 3

Lov om valg af danske medlemmer til europa-parlamentet paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af europaparlamentsvalgloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen

  • 1) har valgret til Folketinget,

  • 2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, 

  • 3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol, jf. dog stk. 3 og 4, eller

  • 4) uden at være omfattet af nr. 1 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark.

•••

Stk. 2 Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet, jf. dog § 3 a.

•••

Stk. 3 Følgende personer har uanset stk. 1, nr. 3, ikke valgret:

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder anvendelse fra tidspunktet for registreringen hos Udlændingestyrelsen eller politiet af den pågældende dom eller afgørelse, indtil udlændingen efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf erhverver opholdstilladelse eller -bevis eller bliver fritaget herfor.

•••
profile photo
Profilside