14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Færdselsloven § 95

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af færdselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1710 af 13. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§95 Almindelige bestemmelser om afmærkning
Transportministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen af: Bekendtgørelse om vejafmærkning

  • 1) færdselstavler,

  • 2) afmærkning på kørebanen,

  • 3) signalanlæg og

  • 4) anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

•••

Stk. 2 Færdselsreglerne kan fraviges ved afmærkning efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Transportministeren fastsætter endvidere bestemmelser om anvendelsen af afmærkningen i stk. 1, herunder om indhentelse af samtykke fra politiet. Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

•••

Stk. 4 Transportministeren kan bestemme, at tekniske regler og normer vedrørende afmærkning udarbejdes i forbindelse med de af transportministeren fastsatte vejregler. Vejbumpbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside