14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Filmloven § 24

Lov om film paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af filmloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1354 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 De, der modtager tilskud i henhold til denne lov, skal aflægge regnskab herfor. Regnskabet revideres af den af tilskudsmodtageren valgte revisor i henhold til reglerne om god revisionsskik.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for regnskabsaflæggelsen, herunder om revisionskompetencen og revisionens udførelse.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

•••

Stk. 4 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for tilskud, garantier m.v., der ydes i henhold til § 17 a.

•••
profile photo
Profilside