14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Filmloven § 8

Lov om film paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af filmloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1354 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Råd
Rådet for Spillefilm, Rådet for Kort- og Dokumentarfilm og Museumsrådet rådgiver Det Danske Filminstituts ledelse om henholdsvis spillefilm, kort- og dokumentarfilm og instituttets museumsvirksomhed. Hvert råd består af 5 medlemmer, som udpeges for en periode af 4 år. Umiddelbar genudpegning kan kun finde sted en gang. Udtræder et medlem i perioden, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

•••

Stk. 2 Rådet for Spillefilm består af 3 repræsentanter for filmbranchen og 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt, der udpeges af det i § 9 nævnte kontaktudvalg.

•••

Stk. 3 Rådet for Kort- og Dokumentarfilm består af 3 repræsentanter for filmbranchen og 2 medlemmer med mediemæssig og kulturel indsigt, der udpeges af det i § 9 nævnte kontaktudvalg.

•••

Stk. 4 Medlemmer af Museumsrådet skal repræsentere museumsfaglig, filmhistorisk, forskningsmæssig og branchemæssig indsigt.

•••

Stk. 5 Rådene vælger selv formand og næstformand.

•••

Stk. 6 Rådenes forretningsorden fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rådene.

•••

Stk. 7 Medlemmer af rådene må ikke være ansat i de konsulentstillinger, der er nævnt i § 4, stk. 4 og 5.

•••
profile photo
Profilside