14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fjernkølingsloven § 3

Lov om fjernkøling paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fjernkølingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 804 af 12. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kommuners udøvelse af fjernkølingsvirksomhed efter § 2 skal ske på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvori der ikke må udøves andre aktiviteter end fjernkøling, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis en kommune udøver fjernkølingsvirksomhed som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om varmeforsyning, skal dette ske på kommercielle vilkår. Tilsvarende gælder for en kommunes udøvelse af netvirksomhed til udnyttelse af køling fra fjernkølingsvirksomhed som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om varmeforsyning.

•••
profile photo
Profilside