14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fondsloven § 46

Lov om fonde og visse foreninger paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Enhver har ret til hos fondsmyndigheden at få kopi af en fonds årsregnskaber. §§ 30 og 34 i lov om offentlighed i forvaltningen finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 En fond har pligt til hurtigst muligt og inden for 2 uger at indsende kopi af årsregnskaber til fondsmyndigheden på dennes anmodning til brug for behandling af en anmodning efter stk. 1. Bekendtgørelse om gebyr for udlevering af oplysning vedrørende fonde og visse foreninger

•••
profile photo
Profilside